Môj príbeh

Vedec a pedagóg

Dvadsať rokov pracujem pre slovenskú prírodu z pozície vedca a pedagóga. Pomáham formovať ďalšie generácie milovníkov prírody, ktorí rozumejú, ako funguje a vedia ju tak efektívne chrániť pre všetkých ľudí na Slovensku.

Ekológ a aktivista

Za prírodu bojujem tiež z pozície aktivistu. Podporujem iniciatívu My sme les, angažujem sa proti leteckým postrekom, chránim ohrozené včely. Príroda potrebuje svojich advokátov, ktorí sa neboja vstať od stola a bojovať aj v teréne.

#docentvgumakoch

Nefunkčný rybovod? Natočím detailné zábery uväznených rýb na riečnej hati. Plánovaná ťažba v chránených dolinách? Som tam, aby som zozbieral vedecké dáta na podporu ich ochrany. Premrštená kvóta odstrelu vlka? Píšem blogy, aktivizujem verejnosť aj Európsku komisiu. V neprístupných terénoch mapujem slovenské pralesy, no pôsobím aj vo vedeckej komisii pre ich ochranu.

PREČO EURÓPSKY PARLAMENT

Slovensko má výnimočnú prírodu. Doterajší politici nemajú riešenia pre zachovanie nášho prírodného dedičstva, naopak, systematicky ho ničia. V ich škodlivom ťažení nám bola poslednou záchranou Európska únia. Aj vďaka nej dnes ľudia môžu zažiť divočinu Tichej a Kôprovej doliny, nie rúbaniská. Je našou oporou aj v boji za záchranu hlucháňa.
Príroda nepozná hranice. Ak dôjde k znečisteniu Dunaja, zasiahne to kvalitu vody aj na Slovensku. Hranice nepoznajú ani zvieratá. Nemôžeme vlka chrániť a za hranicami ho strieľať. Bez spolupráce o naše prírodné bohatstvo prídeme všetci.

Môj program pre Európu

CHRÁNIŤ VODU
+

Vodu je náš najcennejší a strategický zdroj. Budem presadzovať celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním, ako aj znečistením nebezpečnými chemikáliami. Budem presadzovať opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred nevhodnými vodohospodárstkymi zásahmi.

EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
+

Finančné zdroje EÚ sú dobré nástroje na podporu priaznivého životného prostredia aj na využitie potenciálu našej krajiny. Pri ich tvorbe však musia stáť odborníci a použitie mať v rukách čestní ľudia. Zdroje EÚ potrebujeme využívať na produkciu kvalitných, zdravých potravín, na ochranu prirodzených lesov a riek plných života. Je to tiež šanca na naštartovanie rozvoja vidieka.

5 % PRE DIVOČINU
+

Divoké územia bez zásahu človeka vytvárajú rozmanité a stabilné ekosystémy. Divočina lepšie hospodári s vodou, pomáha v boji s klimatickou zmenou, poskytuje útočisko vzácnym druhom, vďaka ktorým je naša krajina výnimočná. Divočina je krásna, vie inšpirovať a liečiť. Je najdôležitejšou alternatívou pre rozvoj regiónov na princípoch udržateľnosti.

KLÍMA A ČISTÝ VZDUCH
+

Podporím snahy o zníženie produkcie skleníkových plynov z priemyslu, dopravy aj redukciou osobnej spotreby. Budem bojovať za ochranu a obnovu prirodzených funkcií lesov, riek, mokradí a pôdy ako zachytávačov uhlíka.
Znečistenie ovzdušia ročne stojí 400 000 Európanov život, z toho takmer 6 000 Slovákov. Opatrenia za záchranu klímy sú aj opatreniami pre čistejší vzduch.